top of page

🎺天灸療法預約🎺
​價格不變,藥粉質佳

顯盈中醫2024年度
🎺夏季天灸療法預約🎺

天灸療程日期
(療程一共4次治療) 

7月13、15日(週六、週一)  初伏

7月25、27日(週四、週六)  中伏

8月2、3日(週五、週六)  加強伏

8月14、17日(週三、週六)末伏


療程價:650元(已包診金)

(顯盈天灸會員療程收費620元,曾於顯盈中醫行天灸治療自動成為會員)

 

             點入上方橙色連結🔗

             預約參與天灸治療😉 

bottom of page