top of page
🎺天灸療法預約🎺
 

顯盈中醫2020-2021年天灸療程日期
(療程一共4次治療) 
2020年12月21/22日 (週一/週2)初九
            12月30日(週三)-二九
2021年1月9日(週六)三九
            1月16日(週六)加強伏


療程價:600元(已包診金)網上預約享九折優惠

 (顯盈天灸會員療程收費540元,曾於顯盈中醫行天灸治療自動成為會員)

點入下方連結🔗在顯盈中醫網站 預約參與天灸治療👇🏻😉 

bottom of page